Vind ons op Google Maps  

Wat een heerlijk jaar 2014 !!

Dit is de omgekeerde wereld! Alles komt geleidelijk in bloei; een beetje vroeger dan gewoonlijk.

Vanaf nu beginnen we volop met het planten van bomen en struiken met blote wortel, het gazon moet verlucht (geverticuteerd) worden;

bemesten. Dit zijn allemaal zware karweien , als je ze goed wilt doen! Laat dit vooral over aan ons.

Vraag tijdig alle info voor je ( zwem) vijver, de oprit en de terrassen. Geef toe , dit weer nodigt je uit om iets moois van je tuin te maken.